top of page

De Stichting

Stichting "Met de Noorderzon..." is een vrijwilligersorganisatie die zich richt op het verzorgen van vakanties voor kwetsbare groepen en gezinnen die zich in moeilijke omstandigheden bevinden en dit financieel niet altijd kunnen realiseren. 

Dit zijn onder andere leefgroepen en beschermde woonvormen, tehuizen en internaten, buurt- en clubhuizen, scholingsprojecten, sociale werkplaatsen, dagverblijven, vakantieorganisaties voor jongeren, uithuisgeplaatste jongeren, gezinsvervangende tehuizen, asielzoekerscentra, blijf van mijn lijf-huizen.


Daarnaast biedt de stichting de mogelijkheid voor familie- en gezinstochten, bedrijfs- en collega-uitstapjes, actie- en werkgroepen.

Met de noorderzon', al ruim 30 jaar jaar actief, heeft nieuw leven gekregen met inspirerende projecten in Pangani (Tanzania), Benifallet (Spanje) en Asten (Nederland). 


Bestuur 

Naast de vrijwilligers die zich inzetten voor 'Stichtging met de Noorderzon....'', beschikt deze ook over een bestuur. Het bestuur bestaat uit voorzitter Leonardus Henricus Berkers, penningmeester Maija Cane en secretaris Wieke van Leeuwen. 
Dit bestuur voert zijn functies op vrijwillige basis uit en ontvangt geen salaris of andere beloning voor de verrichtte werkzaamheden.  De bestuursleden hebben recht op een statutair vastgelegde onkostenvergoeding voor kosten die in uitoefening van de functie zijn gemaakt.
De stichting heeft momenteel geen betaald personeel in dienst, mocht dit in de toekomst veranderen zal dat hier vermeld worden en transparant gemaakt worden in het financiële jaarverslag.

 

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41057056. Het RSIN nummer van de stichting is 009142459.

Financiële verantwoording

Jaarverslag 2022

bottom of page