top of page

De Stichting

Stichting "Met de Noorderzon..." is een vrijwilligersorganisatie die zich richt op het verzorgen van vakanties voor kwetsbare groepen en gezinnen die zich in moeilijke omstandigheden bevinden en dit financieel niet altijd kunnen realiseren. 

Dit zijn onder andere leefgroepen en beschermde woonvormen, tehuizen en internaten, buurt- en clubhuizen, scholingsprojecten, sociale werkplaatsen, dagverblijven, vakantieorganisaties voor jongeren, uithuisgeplaatste jongeren, gezinsvervangende tehuizen, asielzoekerscentra, blijf van mijn lijf-huizen.

 

Daarnaast biedt de stichting de mogelijkheid voor familie- en gezinstochten, bedrijfs- en collega-uitstapjes, actie- en werkgroepen.

De stichting bestaat sinds 1986 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41057056. De organisatie bestaat uit een tiental vrijwilligers en twee betaalde krachten. Meer info over vrijwilligerswerk vind je in de nieuwsbrief.


'Met de noorderzon', al ruim 30 jaar jaar actief, heeft nieuw leven gekregen met inspirerende projecten in Pangani (Tanzania), Benifallet (Spanje) en Asten (Nederland). 

Een aantal van de accommodaties zijn nog in ontwikkeling en kunnen dus handige handjes gebruiken in ruil voor onderdak. Ook is het mogelijk om een ontspannen beleving op te zoeken als vakantieganger. 

bottom of page