top of page

De Stichting

Stichting "Met de Noorderzon..." is een vrijwilligersorganisatie met als doel het organiseren van vaarvakanties voor met name groepen en instellingen die niet veel geld hebben.

Dit zijn onder andere leefgroepen en beschermde woonvormen, tehuizen en internaten, buurt- en clubhuizen, scholingsprojecten, sociale werkplaatsen, dagverblijven, vakantieorganisaties voor jongeren, uithuisgeplaatste jongeren, gezinsvervangende tehuizen, asielzoekerscentra, blijf van mijn lijf-huizen.
 

Daarnaast biedt de stichting de mogelijkheid voor familie- en gezinstochten, bedrijfs- en collega-uitstapjes, actie- en werkgroepen.

De stichting bestaat sinds 1986 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41057056. De organisatie bestaat uit een tiental vrijwilligers en twee betaalde krachten. Meer info over vrijwilligerswerk vind je in de nieuwsbrief.

poolster 1.jpg
bottom of page